Fakturačné údaje:

HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o.

Rajecká cesta 17/2806
010 01 Žilina

IČO: 36373303
DIČ: 2020097035
IČ DPH: SK2020097035

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 10485/L.
Bankové spojenie a možnosti platieb za služby:
IBAN: SK54 7500 0000 0001 8427 3563
SWIFT: CEKOSKBX

Napíšte nám