Klietská zóna

Zákaznícka linka: +421 948 188 538

Technická podpora: +421 911 420 520

Nelegálne sťahovanie obsahu z internetu

Upozorňujeme  všetkých našich klientov, že sťahovanie filmov bez súhlasu autora sa považuje za trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákon, za ktorý v základnej sadzbe je trest odňatia slobody vo výmere 2 roky. Okrem toho poškodený autor si môže vymáhať prípadnú náhradu škody.

Prípad dokázaného porušenia  autorských práv nelegálnym stiahnutím filmu cez IP adresu, ktorú pre Vás spravujeme, sa bude považovať za závažné porušenie zmluvy a bude dôvodom pre okamžité ukončenie zmluvy z našej strany.

Kontakty

Zákaznícka linka: +421 948 188 538 | bluenet@bluenet.sk
Technická podpora: +421 911 420 520 | podpora@bluenet.sk

Telefón: +421 415 643 750

MOŽNOSTI PLATIEB ZA SLUŽBY:

IBAN: SK54 7500 0000 0001 8427 3563
SWIFT: CEKOSKBX
Špecifický symbol: Číslo zmluvy (Klientské číslo)

HMZ Rádiokomunikácie s.r.o.
Rajecká cesta 17
010 01 Žilina ( Mapa )

IČO: 36373303
IČ DPH: SK2020097035

Spoločnosť je zapísaná u OR OS Žilina, oddiel: s.r.o., vložka č.: 10485/L.

Tvorba webstránok od Blueweb s.r.o.